بسمه تعالی

به منظور رشد و گسترش فرهنگ و ارزشهای اسلامی در سطح دانشگاه و دانشکده ها رعایت حجاب و شئونات اسلامی جهت کلیه دانشجویان الزامی  میباشد . لذا در اجرای دستورالعمل صادره، الگوی پوشش و شئونات اسلامی برای دانشجویان دختر به شرح زیر میباشد.

.............

1.حجاب برتر چادر می باشد.

2.مانتو ( بلند، ساده، گشاد، بدون چاک) تا زیر زانو در رنگهای تیره و غیر زننده

3.شلوار مناسب ودر رنگهای تیره وغیر زننده ( عدم استفاده از شلوار لی ، تنگ و چاکدار)

4. مقنعه بلند با رنگ متناسب با لباس

5.کفش مناسب ، ساده، پاشنه مناسب و رنگهای تیره

6. پرهیز از هر گونه آرایش صورت ، ناخن بلند و زیور آلات