1.       شرح وظایف امور تربیت بدنی

2.       تعیین خط و مشی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت سالم سازی جسمی و روحی و ایجاد روحیه نشاط در بین دانشجویان و کارکنان .

3.       نظارت بر امور ورزش دانشجویان و کارکنان

4.       ایجاد تسهیلات  لازم جهت شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی بین المللی و نظارت بر انتخاب تیم های منتخب دانشجویان

5.       برگزاری تست سالیانه آمادگی جسمانی کارکنان.

6.       برگزاری اردو های کوهنوردی و ورزشی

7.       برگزاری مسابقات درون وبرون دانشکدهای با اعطای جوایز نفیس به برترین ها

8.       ایجاد امکانات و شرایط مساعد جهت تمرین دانشجویان هنگام شرکت درمسابقات