ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدید الورود

1)    حضور اولیا (پدر یا مادر)در روز اول ثبت نام جهت خوابگاه الزامی می باشد.(در صورت ازدواج حضور همسر).

2)    یه همراه داشتن یک  قطعه عکس کپی شناسنامه  و کارت ملی جهت ارئه به معاونت فرهنگی دانشجویی.

3)    وسایل ضروری خود را درصورت اسکان در خوابگاه به همراه داشته باشند.

4)    تکمیل فرم بستگان توسط اولیا با امضاء و اثر انگشت .

5)    تکمیل فرم مقررات خوابگاه توسط دانشجو.

6)      تحویل گرفتن اتاق توسط دانشجو

قابل توجه دانشجویان تهرانی

دانشجویانی که ساکن تهران می باشند و تمایلی به اسکان در خوابگاه ندارند .می بایست در روز اول ثبت نام خوابگاه به همراه یکی از اولیاه خود به معاونت مرجعه نموده و فرم های مربوطه را کامل نمایند.