ریاست دانشکده پرستاری: دکتر شهلا علیاری

 

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی درسی

آدرس پستی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان کاج، دانشکده پرستاری آجا

شماره تماس: 77507400-021 و77500929-021

شماره فکس: 77601533

پست الکترونیک:

Sh.aliyari@ajaum.ac.ir