دانشکده پرستاری آجا

تاریخچه دانشکده پرستاری آجا

دانشکده پرستاری اجا در  17/7/1350 به عنوان «آموزشگاه عالی پرستاری نیروی زمینی ارتش» افتتاح گردید و اولین دوره پرستاری با تعداد 29 نفر دانشجوی دختر دیپلمه شروع به کار کرد. 
در سال 1354 عنوان «آموزشگاه عالی پرستاری» به «مدرسه عالی پرستاری نیروی زمینی ارتش» تغییر یافت. از آن زمان هر ساله در مهرماه پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی با حداکثر تعداد 30 نفر دانشجو تا سال 1357 ادامه داشت. دانشجویان از طریق آزمون داخلی پذیرش می شدند و موظف به گذراندن 118 واحد درسی بودند و بعد از گذراندن سه سال کامل تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل می گردیدند. از سال 1357 دانشجویان دوره هشتم از طریق کنکور سراسری و آزمون گزینش داخلی پذیرفته شدند. در سال 1367 بر اساس تصمیم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب جانشین ریاست وقت ستاد کل نیروهای مسلح عنوان «دانشکده پرستاری نیروی زمینی ارتش» جایگزین «مدرسه عالی پرستاری نیروی زمینی ارتش» گردید.به دلیل نیاز مبرم نیروی پرستاری فعال در دوران جنگ تحمیلی داوطلبین از سال 1362 تا 1368 (دوره 10 تا 15 پرستاری) به صورت ناپیوسته (کاردانی-کارشناسی) پذیرش شدند.از سال 1373 این دانشکده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آجا قرار گرفت و به عنوان «دانشکده پرستاری آجا» تغییر نام یافت. در آذر ماه 1380 دانشکده پرستاری نیروی هوایی ارتش به این دانشکده منتقل و با آن تلفیق شد.از سال 1388 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه و از نیمسال اول 90-1389 دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری نظامی در این دانشکده پذیرش شدند. در حال حاضر، دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری نظامی، پرستاری اورژانس، پرستاری مراقبت ویژه و روان پرستاری در این دانشکده در حال تحصیل می باشند.ازسال 1395 دوره دکتریسلامت در بلایا در دانشکده راه اندازی شد.