افتتاح پردیس یاس فاطمی

در روز دوشنبه مورخه 97/12/20 پروژه احداث پردیس یاس فاطمی با حضور ریاست محترم ستاد ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولین لشگری و کشوری در دانشکده پرستاری آجا افتتاح گردید. 

همچنین امیر دکتر دریادار حبیب الله سیاری و هیئت همراه در این روز از اماکن مختلف دانشکده بازدید داشته و به بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده در راستای اوامر ایشان درخصوص بازسازی و نوسازی اماکن و تاسیسات دانشکده پرداختند. 

لازم به ذکراست پروژه پردیس یاس فاطمی، پروژه احداث ساختمان جدید دانشکده پرستاری ارتش است که بمنظور ارتقاء هرچه بیشتر سطح آموزشی پرستاران نیروهای مسلح با پیگیریهای مجدانه سرکار خانم دکتر علیاری ریاست محترم دانشکده پرستاری ارتش طراحی و مراحل اجرای آن آغاز گردیده است.

در پایان امیر ریاست محترم ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه ضمن حضور در محل ساختمان جدید دانشکده پرستاری کلنگ احداث پروژه را زمین زده و رسما عملیات احداث پردیس یاس فاطمی را آغاز نمودند.