کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز و هپاتیت
کلاس آموزشی با موضوع پیشگیری از ایدز و هپاتیت برای سربازان دانشکده پرستاری آجا برگزار گردید  

این جلسه با حضور سربازان حاضر در دانشکده پرستاری آجا در مرخه 29/10/97در محل سالن جلسات برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مدرس کلاس جناب آقای یزدان احمدی به کلیات بیماری ایدز پرداختند و بیماری ایدز را تعریف نموده و راههای پیشگیری و انتقال بیماری را شرح دادند و در ادامه به تفاوت عفونت اچ ای وی با ایدز اشاره نمودند و ابراز داشتند که یکی از مشکلات مهم در انتقال بیماری در جامعه نداشتن علائم بالینی در بیماران مبتلا به ایدز و عدم آگاهی کافی درعموم مردم و اطمینان به بیماران به ظاهر سالم و داشتن ارتباط پرخطر با آنها می باشد. بنابراین از سربازان خواسته شدکه هیچ وقت به ظاهر سالم افراد اطمینان نکنند و آگاه باشند که تنها معیار وجود بیماری ایدز در افراد انجام آزمایش ایدز می باشد.
در ادامه بیماری هپاتیت به سربازان تعریف گردید و انواع هپاتیت ، نحوه انتقال و پیشگیری و علائم بیماری هپاتیت به طور کامل توضیح داده شد و به سربازان گوشزد گردید که در مکان های تجمعی مانند پادگانها و زندانها خالکوبی غیر استریل رایج بوده و اکثر افراد از این طریق به بیماری ایدز ، هپاتیت ب و سی مبتلا می گردند.
در پایان نحوه انجام آزمایش و تیتر هپاتیت
Bدر بیمارستان خانواده به سربازان اطلاع رسانی و آموزش داده شد.