برگزاری جلسه با حضور امیر دریاداردکتر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی و امیر سرتیپ دوم دکتر رامین حمیدی فراهانی فرمانده دانشگاه علوم پزشکی آجا ،امیر دریادار دوم مصطفی مداح معاون بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی ارتش، دکتر شهلا علیاری ریاست دانشکده پرستاری آجا وهئیت همراه از مراحل و روند ساخت وساز پروژه یاس فاطمی

بازدید امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری

 

بازدید

 

بازدید

 

بازدید از پروژه  یاس  فاطمی

بازدید

 

 

بازدید

 

 

بازدید

 

 

بازدید