مطالب


برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری آزمون آسکی

برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری آزمون آسکی آموزش

۱۳۹۹/۰۷/۰۲
برگزاری چهارمین جلسه آزمون آسکی در مورخه99/6/03 با حضور معاونین و اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری...