مطالب


برنامه کارورزی

برنامه کارورزی اطلاعیه

۱۳۹۹/۰۷/۰۶
برنامه کارورزی دانشجویان دانشکده پرستاری
دستورالعمل شروع کلاسهای آموزشی دانشجویان دانشکده پرستاری در سال 99

دستورالعمل شروع کلاسهای آموزشی دانشجویان دانشکده پرستاری در سال 99 اطلاعیه

۱۳۹۹/۰۱/۲۶
دستورالعمل شروع کلاسهای آموزشی دانشجویان دانشکده پرستاری در سال 99
برنامه زمانبندی حضور دانشجویان کارشناسی پرستاری

برنامه زمانبندی حضور دانشجویان کارشناسی پرستاری اطلاعیه

۱۳۹۹/۰۶/۱۲
قابل توجه دانشجویان برنامه زمانبندی حضور دانشجویان کارشناسی پرستاری به شرح ذیل می باشد
برنامه کارورزی به تفکیک بیمارستان نیمسال اول 99-98

برنامه کارورزی به تفکیک بیمارستان نیمسال اول 99-98 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۵/۱۹
برنامه کارورزی به تفکیک بیمارستان نیمسال اول 99-98
نسخه اولیه برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97-1 اسفند

نسخه اولیه برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97-1 اسفند اطلاعیه

۱۳۹۷/۱۲/۰۵
نسخه اولیه برنامه امتحانات نیمسال دوم 98-97-1 اسفند
برنامه کارورزی نیمسال دوم98-97 به تفکیک بیمارستان ها

برنامه کارورزی نیمسال دوم98-97 به تفکیک بیمارستان ها اطلاعیه

۱۳۹۷/۱۱/۲۴
برنامه کارورزی نیمسال دوم98-97 به تفکیک بیمارستان ها
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری آجا دوره6 نظامی در نیمسال  دوم 98-97از 27/11/97 الی 31/3/98

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری آجا دوره6 نظامی در نیمسال دوم 98-97از 27/11/97 الی 31/3/98 اطلاعیه

۱۳۹۷/۱۱/۲۱
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری آجا دوره6 نظامی در نیمسال دوم 98-97از 27/11/97...
برنامه هفتگی دانشجویان phd دانشکده پرستاری آجا دوره اول سلامت در بلایا و فوریتها در نیمسال دوم  98-97

برنامه هفتگی دانشجویان phd دانشکده پرستاری آجا دوره اول سلامت در بلایا و فوریتها در نیمسال دوم 98-97 اطلاعیه

۱۳۹۷/۱۱/۲۱
برنامه هفتگی دانشجویان phd دانشکده پرستاری آجا دوره اول سلامت در بلایا و فوریتها در نیمسال دوم...
برنامه کلاسی کارشناسی نیمسال دوم

برنامه کلاسی کارشناسی نیمسال دوم اطلاعیه

۱۳۹۷/۱۱/۱۵
برنامه کلاسی کارشناسی نیمسال دوم