جشن روز دختر

بمناسبت خجسته زاد روز حضرت امام رضا(ع) و خواهر گرانقدرشان حضرت فاطمه معصومه (ُس) مراسم جشنی با حضور مسئولین و کارکنان دانشکده پرستاری آجا در محل سالن جلسات دانشکده برگزار شد. 

در این مراسم مداحان با سرودن اشعاری در مدح خاندان مطهر اهل بیت به بیان فضیلتهای ایشان پرداختند.